QKR SERIES

isuzu-270-thung-lung

ISUZU QKR270

THÙNG LỬNG

Tải trọng: 1,99 tấn – 2,49 tấn

isuzu-270-mui-bat

ISUZU QKR270

THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 1,99 tấn – 2,49 tấn

isuzu-270-thung-kin

ISUZU QKR270

THÙNG KÍN

Tải trọng: 1,99 tấn – 2,49 tấn

isuzu-270-thung-bao-on

ISUZU QKR270

THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 1,99 tấn – 2,49 tấn

FORWARD N-SERIES

isuzu-npr400-thung-lung

ISUZU QPR400

THÙNG LỬNG

Tải trọng: 3,49 tấn

isuzu-npr400-thung-kin

ISUZU QPR400

THÙNG KÍN

Tải trọng: 3,49 tấn

isuzu-npr400-thung-mui-bat

ISUZU QPR400

THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 3,49 tấn

isuzu-npr400-thung-bao-on

ISUZU QPR400

THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 3,49 tấn

isuzu-nqr550-thung-lung

ISUZU QQR550

THÙNG LỬNG

Tải trọng: 4,990 Tấn – Thùng 5m7

isuzu-nqr550-thung-mui-bat

ISUZU QQR550

THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 4,990 Tấn – Thùng 5m7

isuzu-nqr550-thung-bao-on

ISUZU QQR550

THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 4,990 Tấn – Thùng 5m7

isuzu-nqr550-thung-gia-cam

ISUZU QQR550

THÙNG CHỞ GIA CẦM

Tải trọng: 4,990 Tấn – Thùng 5m7

FORWARD F-SERIES

isuzu-frr650-thung-mui-bat

ISUZU FRR650

THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 6,5 tấn

isuzu-frr650-thung-bao-on

ISUZU FRR650

THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 6,5 tấn

isuzu-nqr550-thung-gia-cam

ISUZU FRR650

THÙNG CHỞ GIA CẦM

Tải trọng: 6,5 tấn

isuzu-frr650-ben

ISUZU FRR650

THÙNG BEN

Tải trọng: 6,5 tấn

XE CHUYÊN DÙNG

isuzu-dong-lanh

XE TẢI ĐÔNG LẠNH

isuzu-xay-dung

XE TẢI CẨU

isuzu-moi-truong

XE TẢI BỒN

D-MAX

d-max-4x2

ISUZU D-MAX AT 4×2

d-max-4x4

ISUZU D-MAX AT 4×4

dịch vụ isuzu cẩm phong

BÃO DƯỠNG SỬA CHỮA
HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH