Địa Chỉ: 515 QL1A, Phụng Hiệp, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng
HOTLINE KINH DOANH: 0932.678.369
HOTLINE DỊCH VỤ: 0901.033.060
HOTLINE PHỤ TÙNG: 0901.066.232
Email: camphong-mar@isuzucamphong.com
Facebook: Isuzu Cẩm Phong