——————Isuzu Cẩm Phong—————–
* Địa chỉ: 515 QL1A, Phụng Hiệp, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng, Việt Nam.
* Điện thoại: Kinh doanh: 0932 678 369 – Dịch vụ:
* Facebook: Isuzu Cẩm Phong
* Website: https://isuzucamphong.com