Q-SERIES

THÙNG LỬNG

Tải trọng: 1,99 tấn – 2,49 tấn

THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 1,99 tấn – 2,49 tấn

THÙNG KÍN

Tải trọng: 1,99 tấn – 2,49 tấn

THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 1,99 tấn – 2,49 tấn

N-SERIES

THÙNG LỬNG

Tải trọng: 3,49 tấn

THÙNG KÍN

Tải trọng: 3,49 tấn

THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 3,49 tấn

THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 3,49 tấn

THÙNG LỬNG

Tải trọng: 4,990 Tấn – Thùng 5m7

THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 4,990 Tấn – Thùng 5m7

THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 4,990 Tấn – Thùng 5m7

THÙNG CHỞ GIA CẦM

Tải trọng: 4,990 Tấn – Thùng 5m7

F-SERIES

isuzu-frr

ISUZU FRR650

THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 6,5 tấn

isuzu-frr

ISUZU FRR650

THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 6,5 tấn

isuzu-frr

ISUZU FRR650

THÙNG CHỞ GIA CẦM

Tải trọng: 6,5 tấn

isuzu-frr

ISUZU FRR650

THÙNG BEN

Tải trọng: 6,5 tấn

XE CHUYÊN DÙNG

isuzu-dong-lanh

XE TẢI ĐÔNG LẠNH

isuzu-xay-dung

XE TẢI CẨU

isuzu-moi-truong

XE TẢI BỒN