515 QL1A, Phụng Hiệp, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng

BẢNG MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CÁC LOẠI XE ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Isuzu Việt nam cung cấp bảng mức tiêu thụ nhiên liệu các loại xe đã được chứng nhận đến với khách hàng như sau:

Số GCN/TB Số Hồ sơ ĐK Nhãn hiệu Số loại Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình kết hợp (l/100km) Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị (l/100km) Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị (l/100km)
18KDN/000091 0005/18/50DNCN ISUZU MU-X (UCR87GGL-TLUHVN) 7.2 9.08 6.34
18KDN/000092 0004/18/50DNCN ISUZU MU-X(UCS85GGL-TLUHVN) 7.34 9.33 6.14
18KDN/000112 0018/18/50DNCN ISUZU MU-X (UCR87GGL-RLUHVN) 6.93 8.49 6

 

10 Tháng Mười Hai, 2018

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0